Symbióza přírody
a lidské společnosti

Brokisglass je výstupem ekologického přístupu Sklárny Janštejn a firmy BROKIS, jejichž spolupráce tak umožnila vznik nového unikátního materiálu ze skleněných střepů. Materiál přináší novou dimenzi i estetiku skla. Jeho použití je vhodné pro architekturu, stavebnictví, interiérový i produktový design.

Dekorativní desky Brokisglass využívají skleněných střepů, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě svítidel v produkci sklárny, čímž přispívají k významné redukci množství zbytkového skla. Transformací tohoto skla v nový materiál dochází k ekologické a efektivní upcyklaci suroviny. Procesem upcyklace skleněných střepů implementuje sklárna strategické prvky cirkulární ekonomiky a tím přispívá k vytváření zdravých vztahů mezi přírodou a lidskou společností.

Vývoj

U výroby osvětlovacího skla, na které se Sklárna Janštejn specializuje, musí být 1/3 z každého foukaného kusu odstraněna. Tato materiálově plnohodnotná surovina (skleněné střepy), je všeobecně vnímaná jako odpad. Hlavním impulzem k vývoji Brokisglass proto byla potřeba změny ve vnímání střepů jako odpadu, který byl do té doby vyvážen na skládky, zatěžoval životní prostředí a měnil environmentální ráz krajiny.

Začátek příběhu vývoje Brokisglass se datuje rokem 2010, kdy se ve sklárně začalo nahlížet na střepy jako na surovinu vhodnou pro transformaci v nový materiál. V tomto období začal proces třídění střepů podle barev a jejich uskladňování. V prvopočátcích samotného vývoje nového materiálu spolupracovala sklárna se Střední školou sklářskou ve Valašském Meziříčí. Po úspěšných materiálových zkouškách, které touto spoluprací vznikly, se sklárna rozhodla investovat do nákupu fusingové pece (2014). 

Po necelém tříletém vývoji materiálu, zpracovávaného technologií stavování střepů ve stacionární peci, se Sklárna Janštejn spojila s předními odborníky ve svém oboru a vznikl koncepční návrh kontinuální pece, která by uměla zpracovávat materiál efektivněji. Tato kontinuální pec pak byla v roce 2017 zprovozněna. Po půlročním testování se podařilo nastavit výrobní proces tak, že při dvousměnném provozu je možné efektivně zpracovat až 10 tun odpadového materiálu týdně.