Desky

Dekorativní desky Brokisglass využívají skleněných střepů, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě svítidel v produkci sklárny, čímž přispívají k významné redukci množství zbytkového skla. Transformací tohoto skla v nový materiál dochází k ekologické a efektivní upcyklaci suroviny. Procesem upcyklace skleněných střepů implementuje sklárna strategické prvky cirkulární ekonomiky a tím přispívá k vytváření zdravých vztahů mezi přírodou a lidskou společností.

Při zakázkové výrobě desek je také možné docílit jejich větší tloušťky a rozměrů. Menší a jiné formáty či tvary vznikají rozřezáním jednotlivých desek za pomocí technologie vodního paprsku.

Technické informace

Velikosti desek

Standardní tloušťka desek se pohybuje v rozmezí 7 až 10 mm. Technologie umožňuje výrobu desek v rozměru 700×700 mm. Další velikosti i tloušťky materiálu je možné vyrobit na zakázku. Správnou volbou výrobního procesu je možné docílit 25 – 50 mm šířky materiálu.
Menší a jiné formáty či tvary vznikají rozřezáním jednotlivých desek za pomocí technologie řezání vodním paprskem. Lze zajistit vyvrtání děr různých průměrů, případně vyřezání jakýchkoli tvarů na libovolném místě desky.

Charakteristika materiálu

 • plošný (deskový) formát
 • minimální nasákavost
 • vysoká chemická odolnost vůči vodě a agresivním chemikáliím
 • snadné udržování čistoty povrchů
 • vysoká odolnost vůči opotřebení
 • vysoká odolnost proti absorpci pachu
 • nezaměnitelná barevná struktura skla
 • absolutní zdravotní a ekologická nezávadnost
 • odpad z desek je výrobcem plně recyklovatelný

Hmotnosti desek

Váha desek se odvíjí od základního rozměru 700 x 700 mm a tloušťky 7 – 10 mm. Díky ruční výrobě se hmotnost desek může lišit a při základní dimenzi se pohybuje váha desek od 8,5 kg do 12,25 kg. Váha desek v přepočtu na jeden metr čtvereční je 17 – 25 kg.

Při zakázkové výrobě desek je také možné docílit jejich větší tloušťky. V tomto případě je také hmotnost desek vyšší, než při základním rozměru a její hmotnost roste přímo úměrně s tloušťkou.

Použití pro interiéry

Standardně lze použít pro obklady interiérů společenských a technických prostor, kanceláří a bytů prosvětlené obklady interiérů obytných místností (kuchyně, koupelny, haly apod.)

Je také možné použití desek pro vnitřní obklady průmyslových staveb (laboratoře, chemicky agresivní prostory, potravinářské a veterinární provozovny nebo nemocniční sály).

Možným použitím desek je také pro společenské prostory, které vyžadující nepřímé osvětlení jako jsou například hotely, recepce a průchody.

Způsoby instalace

 • montované systémy s mechanickým uchycením na nosné rošty (s neviditelným i s viditelným upevněním desek)
 • instalace na zateplených i odvětraných systémech
 • instalace do rámů
 • lepené na rovný podklad
 • uchycení ve vertikální i horizontální poloze

Použité pro exteriéry 

 • obklady pro opláštění budov velkoplošnými obklady
 • prosklené venkovní prostory (atria, pergoly apod.)
 • zahradní a hřbitovní architektura (zahradní stoly, průsvitné dělící stěny, náhrobky)

Úpravy desek a jejich povrchů 

 • hladký, lesklý povrch pohledové plochy
  (standardní výroba)
 • začištění řezaných hran
 • leštění začištěných hran
 • úkos hran do 2 – 3 mm nepravoúhlé řezy a výřezy (pomocí vodního paprsku)
 • vybroušení klasických ornamentů, používaných pro dekorováni skla
 • pískovaný povrch
  (celoplošný i dekorovaný)
 • matovaný povrch
 • možnost ohybu do omezených rádiusů

Kategorie T.D zahrnuje techniku zatavování desek dohromady v ploše. Nespornou výhodou této techniky je spojování desek, nebo jejich částí dohromady bez použití dalších materiálů, či dalších produktů, jako například různých tmelů, nebo lepidel. Působení tepla a následné chladnutí zaručuje pevnost desek, které se technicky chovají jako jedna deska. Proces výroby těchto desek se děje vždy na míru každého zákazníka a vzniká tak široká škála možností využití. Tato technologie vyzívá například k použití pro tvorbu symbolů, log, nápisů, erbů, či jiných znaků – možnosti jsou díky řezání BROKSIGLASS desek pomocí vodního paprsku takřka neomezené.