NOVÁ
DIMENZE
SKLA

SYMBIÓZA
PŘÍRODY A LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI

Brokisglass je výstupem ekologického přístupu Sklárny Janštejn a firmy BROKIS, jejichž spolupráce tak umožnila vznik nového unikátního materiálu ze skleněných střepů. Materiál přináší novou dimenzi i estetiku skla.

Jeho použití je vhodné pro architekturu, stavebnictví, interiérový i produktový design.

UPCYKLACE AŽ 1 TUNY ODPADU TÝDNĚ

U výroby osvětlovacího skla, na které se Sklárna Janštejn specializuje, musí být 1/3 z každého foukaného kusu odstraněna.

Tato materiálově plnohodnotná surovina (skleněné střepy), je všeobecně vnímaná jako odpad. Hlavním impulzem k vývoji Brokisglass proto byla potřeba změny ve vnímání střepů jako odpadu, který byl do té doby vyvážen na skládky, zatěžoval životní prostředí a měnil environmentální ráz krajiny.

Barvy a povrchy

Základní barevná specifikace materiálu Brokisglass vychází z produkce sklárny. Nabízíme tedy patnáct základních barevných variant ve dvou povrchových úpravách lícové (pohledové) strany, které jsou rozděleny do čtyř kategorií.

Realizace

PALACE OFFICE Hradec Králové

Designér Roman Kvita použil materiál BROKISGLASS pro realizaci svítidel v interiéru společných prostor moderní administrativní budovy PALACE OFFICE v Hradci Králové. Na zakázku vyrobené desky

Read More »